Odjel brige o zdravlju

Odjel brige o zdravlju važan je segment u ukupnom zbrinjavanju naših korisnika. Zdravstvena skrb organizirano se provodi unutar Doma i u suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama.

U sklopu Doma imamo  ambulantu gdje radi liječnik obiteljske medicine, tri dana tokom tjedna. Specijalist psihijatar  redovito dolazi u našu ustanovu  jednom tokom tjedna. Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije obilazi korisnike jednom u mjesec dana.

U Odjelu brige o zdravlju radi jedna prvostupnica sestrinstva, 20 medicinskih sestara, 3 fizioterapeuta. Rad se odvija u 3 smjene, a opseg posla proizlazi iz potreba naših korisnika.

Briga o zdravlju  korisnika obuhvaća:

- procjenu općeg zdravstvenog stanja prilikom prijama u ustanovu;

-praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika-  promatranje i evidentiranje općeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća;

- mjerenje vitalnih funkcija;

-pojačano praćenje korisnika pod psihofarmakoterapijom i korisnika u pogoršanom stanju;

-neposredno pružanje zdravstvenih usluga- provođenje zdravstvene njege i medicinskih, terapeutskih zahvata, suradnja s liječnikom, davanje hitne pomoći u okviru svoje osposobljenosti do dolaska liječnika, održavanje higijene, primjena mjere kontrole zaraze, provođenje zdravstvenog odgoja, vođenje temeljne dokumentacije;

- organiziranje pružanja zdravstvenih usluga;

-pratnju pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga;

-savjetodavni rad i podršku korisniku

 

 Naš Dom ostvaruje dobru suradnju sa  Srednjom školom Bedekovčina.

 Učenici  uz pratnju i podršku  profesora  Medicinskog učilišta redovito dolaze kod nas u  sklopu njihova obrazovanja.  Dolaze nam učenici smjerova medicinska sestra/medicinski tehničar te fizioterapeutski tehničar.

 

Fizikalna terapija

Koncept fizikalne terapije i rehabilitacije u Domu Lobor-grad pruža mogućnost poboljšanja bolesti lokomotornog  sustava. Također uključuje  primjenu terapijskih postupaka kod kroničnih degenerativnih bolesti i bolnih sindroma, rehabilitaciju nakon težih operativnih zahvata, akutnih bolnih stanja, neuroloških stanja, oštećenja perifernih živaca. Fizikalna terapija uključuje manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjena fizikalnih agensa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrba pomoćnim sredstvima i pomagalima

Liječenje se provodi po programu propisanom od strane specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine i specijalista ortopeda, a provode ga fizioterapeuti koristeći naprednu tehnologiju i razne metode liječenja.

Svakom korisnike se pristupa individualno. Individualni programi fizikalne terapije i rehabilitacije prilagođeni su općem stanju pacijenta i simptomatologiji problematičnog bolnog stanja.

Nakon prikupljene anamneze, postavljenog cilja , motivacije korisnika te individualne procjene počinjemo sa tretmanom. Provodi se individualna kineziterapija na sva tri bolesnička odjela.

Kineziterapijski postupci provode se i u fizikalnoj dvorani  ovisno o potrebama i indikacijama.  Vježbe su upotpunjene velikim brojem rekvizita i pomagala ( štapovi, lopte, pilates lopte, gumene trake, utezi, strunjače, kolutovi…).

Od aktivnosti koje se provode  sa većim brojem korisnika, odnosno grupni rad uključuje jutarnju gimnastiku, rekreacija u prirodi, šetnje uz različita mjerenja, bilježenja i usporedbe postignutog sa početnim stanjima, razne društvene igre, sportske igre natjecateljskog duha te druženja zabavnog karaktera.

Generalni cilj svih navedenih postupaka te osnovni motivirajući zadatak jest poboljšanje kvalitete življenja korisnika unutar Doma, osposobljavanje za osnovne aktivnosti dnevnog života, usmjerenost na  prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te  unapređenje i održavanje zdravlja.