Usluge

Socijalne usluge

Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. Mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Organiziraju se kao usluge za odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

 

U instituciji:

Usluga smještaja

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika. Smještaj  se može priznati kao privremeni ili dugotrajni.

 

Dugotrajni smještaj priznaje se osobi s mentalnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.

 

Dugotrajni smještaj priznaje se odraslim osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluge vezane za dodatna oštećenja mogu osigurati u Domu, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi.           

 

Privremeni smještaj može se priznati odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje, sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.

Privremeni smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj ne osigura na drugi način, a najduže do šest mjeseci.

 

Usluga dnevnog boravka

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati, a poludnevni boravak od četiri do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni i poludnevni boravak može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

 

Izvan institucije:

Usluga pomoć u kući

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Namijenjena je  osobama koje zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti trebaju pomoć i njegu druge osobe. Namijenjena je i osobama koje imaju privremene promjene u zdravstvenom stanju ili osobama s privremenim tjelesnim oštećenjem.
Cilj je zadovoljiti svakodnevne životne potrebe korisnika u vlastitom domu i poznatom okruženju u kojem se osjećaju sigurnima i zaštićenima.

Usluga  obuhvaća:

  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka i sl.)
  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, donošenje lijekova i ostalih potrepština)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba – brijanje, šišanje i dr.)
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

1. Obavijest o promjeni cijene socijalnih usluga pomoći i kući

2. Zahtjev za sklapanje Ugovora za pružanje pomoći i njege u kući

 

Usluga psihosocijalne podrške

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju  s ciljem  poticanja  razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Priznaje se odrasloj osobi s invaliditetom te svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Može se pružati individualno i u grupi. Pruža  se u obitelji korisnika do pet sati tjedno.

Može se pružati uz nazočnost i sudjelovanje članova obitelji.

 

Usluga organiziranog  stanovanja uz podršku

Organizirano stanovanje je socijalna usluga kojom se jednoj ili više osoba uz organiziranu stalnu ili povremenu podršku stručne ili druge osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

Trenutno imamo 6 stambenih jedinica u kojima je ukupno  smješteno 25 korisnika.