Povijest Doma

Dom za odrasle osobe Lobor-grad smješten je u dolini podno planine Ivanščice, otprilike na pola puta između Zlatara i Lobora. Ustanova se formirala na nekadašnjem imanju grofovske obitelji Keglević oko dvorca koji datira iz druge polovice 17. stoljeća.

Prvi oblik ustanove za zbrinjavanje starijih i bolesnih osoba nalazimo oko 1920. godine, kada ruski liječnici - zarobljeni na istočnoj fronti u 1. svjetskom ratu, u dvorcu osnivaju bolnicu, koja je djelovala od 1920. – 1923. godine.

Nakon toga, dvorac je nenastanjen do 1937. godine, kada ga kupuje Društvo za suzbijanje prosjačenja i podupiranje nemoćnika i koje u njemu otvara ubožnicu. U početku je na smještaju u dvorcu bilo svega 5, no do početka 2. svjetskog rata u njemu se nalazilo 60 - tak osoba. Tijekom 2. svjetskog rata ustanova je zadržala svoju funkciju.

Dana 20. ožujka 1954. godine rješenjem Narodnog odbora kotara Zlatar, osniva se ustanova kao ''Dom za brigu o starim i bolesnim osobama''.

Do slijedeće promjene naziva ustanove dolazi 1977. godine, kad mijenja ime u ''Dom za odrasle osobe''. Godine 1980. otvoren je novi dio Doma, čime se udvostručuju smještajni kapaciteti ustanove. Godine 1988. Dom za odrasle osobe ponovno mijenja naziv u ''Zavod za socijalno-zdravstvenu zaštitu Lobor-grad''.

I konačno, 2015. godine ustanova mijenja ime u ''Dom za odrasle osobe Lobor-grad'', pod kojim djeluje i danas.