Općenito o Domu

Dom za odrasle osobe Lobor-grad je javna ustanova u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  čiji je osnivač  Republika Hrvatska. Dom je osnovao Narodni odbor kotara Zlatar, rješenjem broj 2429/54 od 20. ožujka 1954. godine, te je 11. veljače 1974. pod registarskim brojem 98 upisan kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom.

Osnovna djelatnost ustanove je pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama s mentalnim invaliditetom/oštećenjem  s ciljem podizanja kvalitete njihovog života. Ustanova zbrinjava tristotinjak  korisnika. O korisnicima brine 120 djelatnika.

Djelatnost Doma je pružanje slijedećih socijalnih usluga:  

 • usluge smještaja
 • usluge poludnevnog boravka
 • usluge cjelodnevnog boravka
 • usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
 • usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku
 • usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku
 • usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
 • usluge pomoći u kući
 • usluge  individualne psihosocijalne podrške u obitelji
 • usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge
 • usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge

Dom također obavlja sljedeće radnje kao dio programa radne okupacije korisnika:

 • poljoprivredna obrada zemljišta Doma
 • uzgoj i obrada voćnjaka
 • uzgoj i klanje svinja za potrebe Doma
 • izrada ručnih radova.                      

Temeljna načela rada

Korisnici socijalnih  usluga ostvaruju prava po načelima socijalne skrbi:

 • slobode izbora u skladu s individualnim potrebama,
 • uključenosti u zajednicu,
 • pravodobnog dobivanja usluge,
 • poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika,
 • zabrane diskriminacije,
 • informiranosti o pravima i uslugama,
 • sudjelovanja u donošenju odluka,
 • tajnosti i zaštite osobnih podataka,
 • poštivanja privatnosti i podnošenja pritužbi.

 

MISIJA DOMA

 Kontinuirano podizanje kvalitete života osoba smještenih u ustanovi, razvoj procesa deinstitucionalizacije  kroz programe koji potiču ravnopravni suživot  u lokalnoj zajednici.

VIZIJA DOMA

Podizanje standarda kvalitete života u ustanovi, preseljenje u kuće za organizirano stanovanje u lokalnoj zajednici, osiguranje kvalitetne stručne podrške  te proširenje spektra usluga Doma.